Kadencja 2018-2020

ZARZĄD:

PREZES ZARZĄDU- NOWAK MARCIN

WICEPREZES ZARZĄDU- SYPEK KRZYSZTOF

SKARBNIK-KOŁODZIEJ ERYK

 

KOMISJA REWIZYJNA:

WRÓBLEWSKA MARTA

GUMIELA MONIKA

SZYJKOWSKI ZBIGNIEW