Copyright 2021 - MiłośnicyKultury.pl

Wręczyliśmy "Mecenasów kultury"

W dniu 18 pażdziernika br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Andrzej Okruciński oraz Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski otrzymali z rąk Członków Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Kultury podziękowania i tytuł "Mecenasa kultury" za wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji muzycznej na wysokim poziomie. Zarząd Stowarzyszenia uhonorował w ten sposób Panów Starostów za zaangażowanie i wsparcie, dzięki któremu udało się zrealizować wiele wydarzeń artystycznych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego, a także pozyskać środki finansowe na I etap prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytkowym budynku Sądu w Kowalewie Pomorskim. "Mecenasem Kultury" została również Pani Maria Wiśniewska - Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji, której wsparcie i działania pozwoliły na realizację tegorocznych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie przy współpracy z Publiczną Szkołą Muzyczną I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.

Tytuł "Mecenasa kultury" jest wyrazem uznania i podziękowania Stowarzyszenia za przyczynienie się do rozwoju kultury w regionie, a w szczególności do podnoszenia świadomości kulturalnej, kreowania postawy szacunku wobec różnorodności kulturowej i udział w życiu kulturalnym.

 

Możliwość przekazania 1% na nasze działania! 

Przy wypełnianiu PITa podaj nasz KRS: 0000543595

 

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

 

f t g m